سفر به تونس؛ ماجراجویی در سرزمینی با سواحل مدیترانه‌ای

سفر به تونس از ۰۲/۱۱/۰۵ تا ۰۲/۱۱/۱۳

درباره سفر

تونس با سواحل مدیترانه‌ای، هوای ملایم، عطر یاسمن، نسیم دریا و غذاهای دریایی خوشمزه‌اش به یاد مسافران می‌آید. تونس سرشار از طعم و ماجراجویی و یک مقصد هیجان انگیز و کمیاب است که مناظر باورنکردنی و قدیمی را می‌توان در آن کاوش کرد. جاذبه‌های گردشگری تونس همچون بازمانده‌های باستانی کارتاژ، سواحل خط ساحلی مدیترانه، استراحتگاه‌های جزیره جربا و همچنین سافاری‌های بیابانی این کشور آفـریقـــایـی را بـســـــیار خــاص کــرده اســــت. با ما همراه شوید تا به شمالی‌ترین نقطه آفریقا با قدمتی باستانی و جاذبه‌های بیاد ماندنی با بـهـتـریـن قیـــمت سفـــر کنـیـد.

اطلاعات سفر

بازدیدها

 • ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺷﻬﺮ کاﺭﺗﺎژ، ﺳﯿﺪی ﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ،ﺍﻝ ﺟﻢ ،ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ
 • ﻗﯿﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎنی، ﻧﻔﺘﺎ ﻭ چاﺕ ﺟﺮﯾﺪ، ﺩﻭﺯ، ﺳﻮﺳﻪ، گاﺑﺲ

اقامت

 • ۹ ﺭﻭﺯ و ۸ ﺷﺐ

ﺩﺭﺟﻪ سختی

 • 2 از 5

ﻫﻮﺍﺷﻨﺎسی

 • ١٥ ﺗﺎ ۲۰ ﺩﺭﺟﻪ

برنامه سفر

روز اول

پنجشنبه ۰۲/۱۱/۰۵

ﺳﺎﻋﺖ ۹:۳۵ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ پرواز ترکیش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ پرواز می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲:۳۵ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ میﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۴:۵۰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻧﺲ پرواز می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۵:۴۵ ﺑﻪ کشور ﺗﻮﻧﺲ می‌رسیم ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﯾــﺰﻭﺭﺕ 5 ﺳـــﺘﺎﺭه‌ای که رزرو کردیم، ﺣﺮکـــﺖ می‌کنیم ﻭ در ریزورت استراحت می‌کنیم ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﻩ گـﺸﺖ ﺷﻬـــﺮی ﻓﺮﺩﺍ می‌شویم.

روز دوم

جمعه ۰۲/۱۱/۰۶

پس ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ، ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ مکانﻫﺎی ﻓﺮهنگی ﻭ ﺗﺎﺭیخی ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻧﺲ که ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺟﻬﺎنی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ کارتاژ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎی ﺩﯾﺪنی ﺳﯿﺪی ﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ (سانتورینی ﺗﻮﻧﺲ) ﺑﺮﺍی گرﻓﺘﻦ عکسﻫﺎی ﯾﺎﺩگاﺭی ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ کاﻓﻪﻫﺎی ﺩﻝﻧﺸﯿﻨﺶ بازدید می‌کنیم و بعد از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﺰﻭﺭﺕ ﺑﺎﺯ می‌گردیم.

روز سوم

شنبه ۰۲/۱۱/۰۷

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ چک ﺍﻭﺕ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺯﺭ ﺷﻬﺮ کوﯾﺮی ﻭ ﻗﯿﺮﻭﺍﻥ چهاﺭﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ میﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺵﻫﺎ ﻭ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎی ﺩﺳﺖ ﺑﺎفتش بازدید می‌کنیم و در هتل زیبای Ras al Ain ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺗﺰﻭﺭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

روز چهارم

یکشنبه ۰۲/۱۱/۰۸

پس ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ کوﯾﺮی ﻭ ﺑﺎﺩﯾﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺷﺘﺮ ﺳﻮﺍﺭی ﻭ کوﯾﺮﻧﻮﺭﺩی ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﻮکیشنﻫﺎی ﻓﯿــﻠﻢﻫـﺎیی ﻣﺜــﻞ ﺟﻨـگ ﺳــﺘﺎﺭگاﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾــﻢ. بازدید از اینکه ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮمی چـگوﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺯﯾــﺮ کویر ﺯﻧــﺪگی می‌کرﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺑﺮ می‌گرﺩﯾﻢ.

روز پنجم

دوشنبه ۰۲/۱۱/۰۹

ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ چک اﻭﺕ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ میﺩﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺯ ﻭ چاﺕ ﺟﺮﯾﺪ یکی ﺍﺯ ﺩﯾﺪنیﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﻧﺲ ﺩﯾﺪﻥ میکنیم ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺯﯾﺒﺎی ﺟﺒﺮﺍ ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺭﯾﺰﻭﺭﺕ ۵ ﺳﺘﺎﺭﻩ (Royal garden palace or El mouradi similar) ﻭ گشت ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺭنگاﺭنگ ﺑﺎ ﻧﻘﺎشیﻫﺎی ﺧﯿﺮﻩ کنندهﺍﺵ رو ﺩﺍﺭﯾﻢ.

روز ششم

سه شنبه ۰۲/۱۱/۱۰

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ پس ﺍﺯ ریلکس کرﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ، ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺭیخی ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

روز هفتم

چهارشنبه ۰۲/۱۱/۱۱

چک ﺍﻭﺕ میکنیم ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺳﻪ ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺩﺭ بین ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺁمفی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺭﻭمی ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ که ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺟﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﯾﻮﻧسکویی ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ می‌کنیم. یعنی ﺁمفی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺍﻝ ﺟﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﺰﻭﺭﺕ ۵ ﺳﺘﺎﺭﻩ گرﯾﻦ پاﻻﺱ (Green Palace) می‌ﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ می‌کنیم.

روز هشتم

پنجشنبه ۰۲/۱۱/۱۲

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ میﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ کنید ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣکاﻧﺎﺕ ﺭﯾﺰﻭﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنید و ﻫﻢ می‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ گشت ﺷﻬﺮی ﺳﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ۳۰۰۰ ﺳﺎﻝ بپرﺩﺍﺯﯾﺪ.

روز نهم

جمعه ۰۲/۱۱/۱۳

ﺍﻣﺮﻭﺯ چک ﺍﻭﺕ کرﺩﻩ ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﺯ می‌گرﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺩﯾﺪﻥ ﺷﻬﺮ کاﺭﺗﺎژ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﺣﺮکت می‌کنیم. ﺳﺎﻋﺖ ۱۶:۵۵ ﺗﻮﻧﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺗﺮک می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱:۵۰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ می‌ﺭﺳﯿﻢ. ساﻋﺖ ۱:۳۰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۵:۱۰ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ میﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﯾﺎیی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

خدمات تور

 • ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻫﺘﻞﻫﺎی ۵ ﻭ ۴ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎپ
 • راهنمای تخصصی در کل برنامه
 • بیمه مسافرتی تا سقف ٣٠٠٠٠ یورو
 • هزینه کلیه ورودیه ها طبق برنامه کلیه ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (مینی ﺑﺎﺱ ۱۶ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ) کلیه ﻭﻋﺪﻩ‌ﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

موارد مورد نیاز

 • تی ﺷﺮﺕ، ﻟﺒﺎﺱ گرﻡ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻣﺎﯾﻮ ﺷﻠﻮﺍﺭک عینک ﺁﻓﺘﺎبی، کلاﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ گیر ﻭ کرﻡ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ
 • ﻗﺮﺹ ﻣﺎﻻﺭﯾﺎ ﻫﯿﺪﺭﻭکسی کلروکین(ماﻻﺭﯾﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۹ گزﺍﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩ) ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻗﺮﺹ کلروکین ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ.
 • ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴۰۰ ﺩﻻﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ
 • چمدان ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ کوﻟﻪ پشتی

ﻣﺪﺍﺭک ﻭﯾﺰﺍ

 • (ﺑﺮﺍی ﺍﺧﺬ ﻭﯾﺰﺍ ﻣﺪﺕ ۱ ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑگیرﯾﺪ)
 • ﺍﺻﻞ ﻭ کپی ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ پاسپورت، پاسپورت ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ٦ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • یک ﻗﻄﻌﻪ عکس 3*4
 • کپی ﻭﯾﺰﺍی شنگن ﻭ کاﻧﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺣﺎلیکه ﺩﺭ پاﺳپورت فعلی ﺑﺎﺷﺪ.
 • کپی کاﺭﺕ ملی ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 • کاﺭﺕ ﻭﺍکسن ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍنگلیسی
 • ﺍﺯ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﻭﺯ ﻭﺍکــﺴﻦ ﺑﺎﯾﺪ ١٤ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺍکسن ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ ﺍﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢٨ ﺭﻭﺯ گذﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﺗﺴﺖ PCR ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ٧٢ ﺳﺎﻋﺖ گذﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺴﺖ.
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭﯾﺰﺍ ۱۰۰ ﺩﻻﺭ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ

 • ۱۰۰۰ ﺩﻻﺭ (ﻣﺎبقی ﺩﺭ کشوﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ میشود)

هزینه‌های سفر

هزینه تور:

۱۵۹۰ ﺩﻻﺭ (ﺑﺮﺍی ۴ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾژﻩ ﺩﺭ ﻧﻈــــﺮ گرﻓـــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـــﺖ)

هزینه ویزای:

۱۰۰ ﺩﻻﺭ

هزینه پرواز:

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﺮکیش ۳۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ

اطلاعات پرواز

پرواز رفت

پنجشنبه ۰۲/۱۱/۰۵

تهران 9:35 ق.ظ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ

پنجشنبه ۰۲/۱۱/۰۵

استانبول 2:45 ب.ظ تونس

پرواز برگشت

جمعه ۰۲/۱۱/۱۳

تونس 4:55 ب.ظ استانبول

شنبه ۰۲/۱۱/۱۴

استانبول 1:30 ق.ظ تهران

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺎ پایان ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ

قوانین و مقررات

 • If you follow a special diet, please inform our colleagues in this section.
 • Be sure to inform in case of allergies or specific diseases.
 • Due to the group travel, respect your time and the time of others and be on time, avoid risky movements.
 • In case of any unexpected event, the responsibility lies with the participant in this trip.
 • Although travel is generally designed for the well-being of travelers, for a variety of reasons some fellow travelers may be due to their personal circumstances; Climate factors, geographical location, altitude and …. Get sick. Please inform before and during the trip.
 • Due to the need to hold trips in local areas and the need for sustainable travel and not to create a cultural shock for local communities, we invite you to pay attention to how you cover during the trip.
 • Boom suggests that by providing handicrafts from different regions in travels, we can help the growth and development of the sustainability of indigenous communities.
 • We should consciously strive to preserve and sustain nature and not leave any traces of ourselves in nature, and even if we see garbage, collect it, nature is our home.
 • By attending this trip, the organizing team is allowed to use the pictures and videos taken for publication on social networks.
 • Due to the fact that the trips are adventurous and naturalistic, it may occur due to the environmental and local conditions and the challenges of the programs, such as differences in hours, meals and the implementation of specialized programs. Thank you for registering for these trips with an understanding of these conditions.

گالری تصاویر

خبرنامه

عضویت در خبرنامه
@boom.eco 2022