سفر نـــوروز بوم به ژاپن در زیباترین فصل

سفر به ژاپن از ۰۲/۱۲/۲۴ تا ۰۳/۰۱/۰۸

درباره سفر

سفر نـــوروز بوم به ژاپن در زیباترین فصل آن یعنی فصل ساکورا یا شکوفه‌های بهشتی گیلاس، امکان نداره ژاپن جز یکی از ١٠ کشور دنیا توی چک لیست سفر هاتون نباشه. از لحاظ جذابیت برای جهانگردان کل دنیا «ژاپن» همیشه حرف اول رو میزنه.شهرهای عجیب و شلوغ، غذاهای خاص و لذیذ در کنار منظره‌های جذابی همچون کوه زیبای فوجی، ژاپن زیباست به خصوص در فصل بهار با شکوفه‌های رویایی‌اش، فرهنگ و پیشرفته بودن در کنار تمدن و تاریخ این کشور شما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، این‌ها تنها بخشی از واقعیت‌های مربوط به سـفر بــوم به کشــور رویایی ژاپن است. ژاپنی ها هر ساله در فصل بهار یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های خود را زیر شکوفه‌های درخت گیلاس جشن می‌گیرند که همزمان است با نوروز باستانی ما ایرانی‌ها ، این جشن رو هانامی می‌گویند. برای ژاپنی‌ها، روییدن ناگهانی شکوفه‌های گیلاس با زیبایی مثال زدنی و البته زود گذرشـان نمـــادی از ماهیــــت جـریان گــــــذران زنــــــــدگــی اســت با بوم در نوروز ١٤٠۳ همزمان با روییده شدن شکوفه های گیلاس (ساکورا) و برنامه‌ای کامل، استثنایی و جــذاب به سبــک بومی ژاپـنی همسفر شوید.

اطلاعات سفر

بازدیدها

 • گشت کامل شهر رویایی توکیو، ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ کاﺥ ﺯﯾﺒﺎی ﺍمپرﺍﻃﻮﺭ، ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍتی ﺟﻬﺎﻥ ﯾﻌنی ﺑﺮﺝ Skytree ،ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻭﺳﺎکوﺳﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺁبی ﺍﻭﺩﯾﺒﺎ، کرﻭﺯ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎکوﻧﻪ ﻣﺎچی ﺗﺎ ﺗﺎچندایی، ﺗﻠﻪ کاﺑﯿﻦ ﻭ کوﻩ ﻓﻮجی، ﻣﯿﺸﯿﻤﺎ ﺍسکای ﻭﺍک
 • ﻗﻄﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮکیو ﺗﺎ ﺍﻭﺯﺍکا، ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺎﺭیخی ﺍﻭﺯﺍکا، ﺍکوﺍﺭﯾﻮﻡ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻭﺯﺍکا، ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻭﻑ کیوﺗﻮ، ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ جنگل ﺑﺎﻣﺒﻮ، پاﺭک ملی ﻧﺎﺭﺍ ﻭ کوﻩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻮجی ژﺍپن، ﺳﺎکوﺭﺍ ﯾﺎ شکوﻓﻪﻫﺎی گیلاس، ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮﺩﺍیی ١٢٠٠ ﺳﺎﻟﻪ

اقامت

 • ۱۴ ﺭﻭﺯ ﻭ ۱۳ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻋﺎلی ٤ ﻭ ۵ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎپ
 • ۵ روز اقامت در هتل (Shibuya Exel Hotel Tokyu )
 • ۲ ﺭﻭﺯ ﻫﺎکوﻧﻪ Oiso Prine Hotel
 • ۳ ﺭﻭﺯ کیوتو ﻭ ﻧﺎﺭﺍ Higashiyma Hotel
 • ۵ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﺯﺍکا Hotel Nikko Osaka

برنامه سفر

روز اول

پنجشنبه ۰۲/۱۲/۲۴

ﺳﺎﻋﺖ ۱۸:۴۰ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ پرﻭﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭبی ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋـﺖ ۲۱:۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﻮﺍپیما ﺑﻪ ﺩﻭﺑــی ﻓﺮﻭﺩ میﺁﯾﺪ .(ﻟﻄﻔﺎ ۳ ﺳــﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ پرﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.)

روز دوم

جمعه ۰۲/۱۲/۲۵

ﺳﺎﻋﺖ ۲:۵۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺑـی ﺑﻪ ﺳﻤــﺖ ﻓﺮﻭﺩگاﻩ ﻧﺎﺭﯾﺘــﺎی ﺗﻮکــﯿﻮ پرﻭﺍﺯ می‌کنیم ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ۱۷:۲۰ ﺑﻪ ﺗﻮکــﯿﻮ ژﺍپـﻦ میﺭﺳـــﯿﻢ. ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻭﺩگاهی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺣﺮکت می‌کنیم. (نکته: ﻫﺘﻞ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮکز ﺷﻬﺮ، ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ گرﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ که ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﺮﺍی ﺧﺮﯾﺪ ﻭ گشتﻫﺎی ﺁﺯﺍﺩ شخصی ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭی ﺭﺍﺣﺖ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ همچنین کنار ﻫﺘﻞ ﻣﺘﺮﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ که ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﺍی گشتﻫﺎی ﺍﺧﺘﯿﺎﺭی ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ)

روز سوم

شنبه ۰۲/۱۲/۲۶

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸:۰۰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺣﺮکت ﺑﺮﺍی گشت ﺷﻬﺮی ﺗﻮکیو میﺷﻮﯾﻢ. ﺩﺭ گشت ﺷﻬﺮی ﺗﻮکیو ﺑﻪ ﺑﺮﺝ ﺍسکای‌ﺗﺮی ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓﺖ تا ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎی ﺗﻮکیو ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺯﯾﺒﺎی ﺗﻮکیو ﺑﺰﺭگترین کلان ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﻢ. بعد ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻤﺎی شهر ﺯﯾﺒﺎی ﺗﻮکیو ﺑﻪ ﻗﺪیمیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮکیو ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ۶ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﺳﺎکوﺳﺎ ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭچه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺒﺪ می‌ﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﻓﻪ‌ﺍی که ﺑﺮﺍی ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ گرﻓﺘﯿﻢ ﺣﺮکت می‌کنیم. ﺳﺎﻋﺖ ۳ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﺭﯾﺮ ﺍﻭﺩﺍﯾﺒﺎ میﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺝ ﺭنگین کمان ﻭ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﺁﺯﺍﺩی عکس ﯾﺎﺩگاﺭی می‌گیریم ﻭ دوستانی که ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ team lab ﺩﯾﺪﻥ کنند ﺑﻪ ﺳﻤـــــﺖ ﺗﯿﻢ ﻟَﺐ ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾشگاه ﺩﯾﺪنی ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ می‌کنیم (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭی) ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤــﺖ ﻫﺘـــﻞ ﺑﺎﺯ می‌گردیم ﻭ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍی گشت ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

روز چهارم

یکشنبه ۰۲/۱۲/۲۷

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ کلی ﺍﺯ ﺗﻮکیو ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﺴﻔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ گرفته ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ شخصی ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮکیو ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ کمال ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. (پیشنهاد: ﺍﻣﺮﻭﺯ گشت ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ‌ﻫﺎی ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ است. ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ کرﺍسینگ ﻭ ﺍﻃــﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﯾﺪ، ﺧﻮﺭﺍک ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎی ﺗﻮکیو که ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪنی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ مکاﻥ ﺍﺳﺖ)

روز پنجم

دوشنبه ۰۲/۱۲/۲۸

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ گرﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺗﻮکیو گشت ﺑﺰﻧﯿﺪ. (پیشنهاد: ﺩﯾﺰنی ﻟﻨﺪ ﺗﻮکیو ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﻗﺪﯾﻤی ﺗﻮکیو که ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻔﻞ پاﺭﯾﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ گینزه ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻋﯿﺎﻥ ﻧﺸﯿﻦ ﻭ کاﺥ ﺳﻠﻄﻨتی ﻭ ﯾﺎ ﺷﯿﻨﺠﻮکو ﻭ ﺍکیهابارا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻣﺎﺭکت ﺗﻮکیو ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣــﺘﺮﻭ که ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣــــــﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ میﺷـــﻮﺩ ﺑﺴـــﯿﺎﺭ ﺭﺍﺣـــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳـــﺘﺮﺱ ﺍﺳـــﺖ.

روز ششم

سه شنبه ۰۲/۱۲/۲۹

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ چک ﺍﻭﺕ کرﺩﻩ ﺳﺎﻋﺖ ۸:۳۰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﺎکوﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﯾﺪﻥ کوه ﻓﻮجی ﻭ ﺩﺭﯾﺎچه ﺍشی ﺣﺮکت می‌کنیم. ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎچه ﻭ ﺗﻠﻪ کاﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ کوﻩ گوگرﺩی ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ می‌کنیم ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﺍ که ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ژﺍپنیﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ۷ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺗﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ میﺷﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ می‌کنیم!! ﺑﺮﺍی ﻧﺎﻫــــﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﻓــﻪ ﺣﺮکــــﺖ می‌کنیم ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻤــــﺖ پل ﻣﻌـــﻠﻖ ﻣﯿﺸــــﯿﻤﺎ ﻭ ﺯﯾـــپ ﻻﯾﻦ ﻣی ﺭﻭﯾﻢ (ﺍﺧﺘﯿﺎﺭی) ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺩﺭ کناﺭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﺣﺮکت می‌کنیم.

روز هفتم

چهارشنبه ۰۳/۰۱/۰۱

ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑﺎﻫـﻢ ﺳـﺎﻝ ﺟـﺪﯾـﺪ ﻭ ﺁﻏـﺎﺯ می‌کنیم ﻭ ﺑـﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒــــﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑـــــﺎﺯﺩﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺣــﺮکت، ﺑﺮﺍی ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻗـــﻄﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ (Bullettrain) شینکاﻧﺴﻦ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ کیوﺗﻮ ﻗﺪﯾﻤـی ﺗﺮﯾﻦ پاﯾﺘﺨــﺖ ژﺍپــﻦ می‌ﺭﻭﯾـﻢ. ﺑﻪ کـﯿـﻮﺗـﻮ می‌ﺭﺳـﯿـﻢ ﻭ ﺑـﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺘﻞ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍی گشت ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺭیخی ﺷـﻬﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ

روز هشتم

پنجشنبه ۰۳/۰۱/۰۲

ﺍﻣﺮﻭﺯ گشت ﺷﻬﺮی ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ به کیوتو ﺣﺮکت ﻭ ﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎﺭیخی کیوﻣﯿﺰﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ می‌کنیم ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﻫﺎﺭ میﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪ ﻃﻼیی کینکاکوجی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳپﺲ ﺍﺯ ﺟﻨگل ﺯﯾﺒﺎی ﺑﺎﻣﺒﻮی ﺁﺭﺍﺷﯿﺎﻣﺎ ﺩﯾﺪﻥ می‌کنیم. ﻭ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺯمی‌گردیم ﻭ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺕ ﺭﻭ ﺍﺯ کیوﺗﻮی ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

روز نهم

جمعه ۰۳/۰۱/۰۳

ﺍﻣﺮﻭﺯ چک اوت کرده ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺭﺍ ،ﺍﻭﻟﯿﻦ پاﯾﺘﺨﺖ ژﺍپن می‌رویم. ﻭ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی چوبی ﺑﻮﺩﺍﯾﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﺩﺍیجی ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ می‌کنیم ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩﺍی ﺑﺮنجی ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﻫﺎﺭ می‌ﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ پرﺟﻤﻌﯿﺖ ژاپن، ﺷﻬﺮ ﺯﯾﺒﺎی ﺍﻭﺯاکا ﺣﺮکت می‌کنیم. ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺍﻭﺯﺍکا میﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﯿﺪﯾﻮشی ﺍﻭﺯﺍکا ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ میﺭﻭﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﺭﺍ که ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﺷﻬـﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ بگیریم.

روز دهم

شنبه ۰۳/۰۱/۰۴

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎنیﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﺯﺍکا می‌ﺯﻧﯿﻢ. ﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺷﻨﺎ میﺷﻮﯾﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنید ﻭ گشت ﺷﺨصی ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﺎپینگ گالریﻫﺎی چند ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺎهی ﺑﺰﻧﯿﺪ.

روز یازدهم

یکشنبه ۰۳/۰۱/۰۵

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ پیشنهاد ﻣﺎ ﯾﻮﻧﯿﻮﺭﺳﺎﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ (Universal film studio Japan) ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺎهی ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻨسکای ﺑﺎ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﺶ ﻭ ﺑﺮﺝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍتی ﺗﻮﺷﯿﺒﺎ ﺍﺳﺖ.

روز دوازدهم

دوشنبه ۰۳/۰۱/۰۶

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ پیشنهاد ﻣﺎ گشت ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻫـﺘﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻨـﺴﺎﯾﺒﺎﺷـی ﻭ ﯾﺎ ﻣﻨــﻄﻘﻪ ﺁﻣﺮیکاییﻫﺎﺳﺖ.(ﺍﻣﺮیکن ﻣﻮﺭﺍ) ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ژاپنی ﺍﺯ پوﺷﺎک ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾـی ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺩﯾـــﺪ ﺍﺯ ﻣـﻨﻄـﻘﻪ ﺍﻭﻣـــــﺪﺍ ﻣﻨﻄــﻘﻪ ﺍﻋﯿــــﺎﻥﻧﺸــﯿﻦ ﺍﻭﺯﺍکـــــﺎ ﺍﺳﺖ.

روز سیزدهم

سه شنبه ۰۳/۰۱/۰۷

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﺳﻔﺮ ژﺍپن ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲:۰۰ ﻫﺘﻞ ﺭﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ میﺩﻫﯿﻢ چمدانﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﺭپاﯾﯿﻦ ﻫﺘﻞ نگه میﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ گشتمان ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎی ﺍﻭﺯﺍکا می‌ﺯﻧﯿﻢ ﻭ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﺗﻠﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﺯﺍکا ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾکی ﻓﺮﻭﺩگاﻩ میﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻭﺩگـــﺎﻩ ﺣﺮکت می‌کنیم چک ﺍﯾﻦ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ میﺩﻫﯿﻢ، ﺳﺎﻋﺖ ۲۳:۳۰ ﺍﺯ ﺍﻭﺯﺍکا ﺑﻪ ﺩﻭبی پرواز می‌کنیم.

روز چهاردهم

چهارشنبه ۰۳/۰۱/۰۸

ﺳﺎﻋﺖ ۵:۴۵ ﺑﻪ ﺩﻭبی می‌ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۵:۰۰ ﺍﺯ ﺩﻭبی ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ پرواز می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶:۵۰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﺎ ﺑﻪ ژاپن ﺑﺎ کوله ﺑﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

خدمات تور

 • ﺗﻤﺎمی ﻭﺭﻭﺩیﻫﺎ ﻭ گشت‌ها ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 • ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎصی
 • ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮکیو ﺑﻪ ﺍﻭﺯﺍکا
 • ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮتی کاﻣﻞ
 • ﺗﻮﺭ ﻟﯿﺪﺭ ﻣﺠﺮﺏ ﻓﺎﺭسی ﺯﺑﺎﻥ
 • ۴ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻭ ﺗﻤﺎمی ﻭﻋﺪﻩﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
 • ﺩﺭ ژﺍپن، ﺑﻪ ﻭﯾژﻩ ﺩﺭ کلانﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎی ﺗﻤﺎمی ﻫﺘﻞﻫﺎ کوچک ﺍﺳﺖ. (25 تا 30 متر)

موارد مورد نیاز

 • تی ﺷﺮﺕ، ﻟﺒﺎﺱ گرﻡ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻣﺎﯾﻮ ﺷﻠﻮﺍﺭک عینک ﺁﻓﺘﺎبی، کلاﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ گیر ﻭ کرﻡ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ
 • ﻗﺮﺹ ﻣﺎﻻﺭﯾﺎ ﻫﯿﺪﺭﻭکسی کلروکین(ماﻻﺭﯾﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۹ گزﺍﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩ) ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻗﺮﺹ کلروکین ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ.
 • ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴۰۰ ﺩﻻﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ
 • چمدان ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ کوﻟﻪ پشتی
 • به منظور سلامتى همسفران اين سفر فقط با ارئه كارت واكسن اجرا خواهد شد درصورت پيروى از رزيم غذايى خاص لطفا به همكاران ما در اين بخش اطلاع رسانى كنيد لطفا باتوجه به كروهى بودن سفر از انجام حركات پرخطر پرهيز كنيد. در صورت بروز هركونه پيشامد غيرمنتظره مسئوليت متوجه شركت كننده در اين سفر مى باشد هر چند سفر به طور كلى براى رفاه مسافران طراحى شدهاست ولى به دلايل مختلف برخى از همسفران ممكن است به علت وضع شخصى خود، عوامل آب وهوا، موقعيت جغرافيايى، ارتفاع و ... دچار شرايط ناخوشى كردند. لطفا قبل ودر حين بركزارى سفر اطلاع رسانى نماييد بوم پيشنهاد مى كند باتهيه صنايع دستى مناطق مختلف در سفرها به رشد وپايدارى جوامع بومى ها كمك كنيم با حضور در اين سفر اجازه استفاده از تصاوير وفيلم هاى كرفته شده به منظور انتشار در شبكه هاى اجتماعى براى تيم بركزار كننده بلامانع است

ﻣﺪﺍﺭک ﻭﯾﺰﺍ

 • ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﯾﺰﺍ: ﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ، ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﺭسی پرونده امکان ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭک ﺍﺿﺎﻓی میﺑﺎﺷﺪ.
 • گذﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎضی ﻭﯾﺰﺍ
 • یک ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻭﯾﺰﺍ
 • یک ﻗﻄﻌﻪ عکس ﺳﺎﯾﺰ ٣٫٥ * ٤٫٥ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ
 • کپی ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎضی ﻭﯾﺰﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍنگلیسی ﺭسمی ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩگستری
 • گواهی ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ کار ﺑﺎ ذکر ﺳﻤﺖ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺮخصی (ﺑﺎ ذکر ﺗﺎﺭﯾﺦ)
 • ﺭﯾﺰ کاﺭکرد ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎنکی ﻭ تمکن ﻣﺎلی (ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍنگلیسی ﺳﺎﯾﺰA٤ ﺣﺪﺍکتر ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ٥ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﯿﺮ )
 • ﻣﺒﻠﻎ ٥٠دلار ﺑﺮﺍی ﺻﺪﻭﺭ ﻭﯾﺰﺍ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺪﺍﺭک ﺩﺭﺧﻮﺍستی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰ A٤ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﯾک ﺭﻭ (ﻧﻪ ﺩﻭ ﺭﻭ) ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺍگﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺍصلی ﻣﺪﺭک A٤ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﻄﻔﺎ ﯾک کپی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰ A٤ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (ﻣﺜﻞ گذرنامه ،کاﺭﺕ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻭ … ﺑﺮﺍی کلیه ﻣﺪﺍﺭک ﻓﺎﺭسی، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳمی ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩگستری) ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ

 • ٣٤٩٩ ﺩﻻﺭ

هزینه‌های سفر

هزینه تور:

ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻧﻔـﺮ ٣٤٩٩ دلار (Double /Twin Base) ﺑﺮﺍی گروهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۴ ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾژﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺒﻠﻎ ٢٥٠٠ دلار ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺟــﻬﺖ ﺭﺯﺭﻭ ﻗﻄـعی ﻫﺘــــﻞ ﻭ ﺗﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺳﯿــﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.

هزینه ویزای:

50 ﺩﻻﺭ

هزینه پرواز:

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻮﺍپیمایی ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺣﺪﻭﺩ ٨١ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، (ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﻠﻮﻍ ژاپن پرﻭﺍﺯﻫﺎ ﻧﺰﺩیک ﺳﻔﺮ گرﺍﻥ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ)

اطلاعات پرواز

پرواز رفت

پنجشنبه ۰۲/۱۲/۲۴

تهران 6:40 ب.ظ دوبی 9:20 ب.ظ Ek989

پنجشنبه ۰۲/۱۲/۲۴

ﺩﻭبی 2:45 ب.ظ ﺗﻮکیو 5:20 ب.ظ Ek318

پرواز برگشت

سه شنبه ۰۳/۰۱/۰۷

ﺍﻭﺯﺍکا 11:30 ب.ظ ﺩﻭبی 5:45 ق.ظ Ek317

چهارشنبه ۰۳/۰۱/۰۸

دوبی 3:00 ب.ظ تهران 4:50 ب.ظ Ek979

ﺁﺧﺮﯾـــﻦ ﻓﺮﺻـــﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ۲۰ ﺑﻬــﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ.

قوانین و مقررات

 • If you follow a special diet, please inform our colleagues in this section.
 • Be sure to inform in case of allergies or specific diseases.
 • Due to the group travel, respect your time and the time of others and be on time, avoid risky movements.
 • In case of any unexpected event, the responsibility lies with the participant in this trip.
 • Although travel is generally designed for the well-being of travelers, for a variety of reasons some fellow travelers may be due to their personal circumstances; Climate factors, geographical location, altitude and …. Get sick. Please inform before and during the trip.
 • Due to the need to hold trips in local areas and the need for sustainable travel and not to create a cultural shock for local communities, we invite you to pay attention to how you cover during the trip.
 • Boom suggests that by providing handicrafts from different regions in travels, we can help the growth and development of the sustainability of indigenous communities.
 • We should consciously strive to preserve and sustain nature and not leave any traces of ourselves in nature, and even if we see garbage, collect it, nature is our home.
 • By attending this trip, the organizing team is allowed to use the pictures and videos taken for publication on social networks.
 • Due to the fact that the trips are adventurous and naturalistic, it may occur due to the environmental and local conditions and the challenges of the programs, such as differences in hours, meals and the implementation of specialized programs. Thank you for registering for these trips with an understanding of these conditions.

گالری تصاویر

خبرنامه

عضویت در خبرنامه
@boom.eco 2022