سفر به کنیا: سفری هیجان انگیز به دل آفریقا

سفر به کنیا از ۰۲/۰۹/۲۲ تا ۰۲/۱۰/۰۱

درباره سفر

کنیا در شرق قارهٔ آفریقا قرار دارد و با کشورهای اتیوپیا، سودان، اوگاندا و تانزانیا هم‌مرز است. نیروبی پایتخت این کشور است. مومباسا، کیسومو، و ناکورو از مهم‌ترین شهرهای آن هستند. کنیا به ۸ قسمت استانی تقسیم شده‌است و هر استان، استانداری خاص خود را دارد. این کشور ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ ٥٨٠٫٣٦٧ کیلومتر ﺩﺍﺭﺍی جمعیتی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ٥٣٫٨٠٠٫٠٠٠ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ. ٨٥ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ کنیا مسیحی و ١١ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. خط استوا از کمربند میانی کنیا عبور می‌کند و باعث گرم و خشک شدن مناطق مرکزی، شمالی و شمال شرقی این کشور شده است. مناطق ساحلی اقیانوس هند دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.

اطلاعات سفر

بازدیدها

 • ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎیی، پاﺭک ملی ﻣﺎﺳﺎیی ﻣﺎﺭﺍ (٥ ﺳﺘﺎﺭﻩ)، ﺩﺭﯾﺎچه ﻧﯿﻮﺍﺷﺎ (٥ﺳﺘﺎﺭﻩ)
 • ﻟﻤﺲ ﺯﺭﺍﻓﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮکز نگهداری ﺯﺭﺍﻓﻪ‌ﻫﺎی ﻧﺎﯾﺮﻭبی، ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ (ﺭﯾﺴﻮﺭﺕ)

اقامت

 • ۱۰ ﺭﻭﺯ ﻭ ۹ ﺷﺐ (ﻫﺘﻞﻫﺎی ٥ ﺳﺘﺎﺭﻩ)

برنامه سفر

روز اول

چهارشنبه ۰۲/۰۹/۲۲

ﺳــﺎﻋــﺖ ۱۲:۱۰ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻓــﺮﻭﺩگــﺎﻩ ﺍﻣـﺎﻡ ﺑـﺎ پرﻭﺍﺯ ﻗـﻄﺮی ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺩﻭﺣـﻪ پرﻭﺍﺯ میکنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ١٣:۴٥ ﺑﻪ ﺩﻭﺣﻪ می ﺭﺳﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ١٨:٣٥ ﺍﺯ ﺩﻭﺣﻪ پرواز می کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲:۰٥ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺎﯾﺮﻭبی میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاﺭﻫﺎی ﻓﺮﻭﺩگاهی ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺮﻭبی می ﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ

روز دوم

پنجشنبه ۰۲/۰۹/۲۳

پس از صبحانه برای خرید سیم کارت و چنج پول در مرکز شهر می‌رویم و از پارک زرافه ها دیدن می‌کنیم. و گشتی در شهربرای خرید و اقامت و آماده سفر زیبامون در روز بعد به ماسای مارا می‌شویم . مرکز شهر و اقامت در پایتخت کنیا یعنی نایروبی می‌رویم

روز سوم

جمعه ۰۲/۰۹/۲۴

ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺮکت می کنیم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰﺭگﺘﺮﯾﻦ پاﺭک ملی کنیا یعنی پاﺭک ﻣﻠی ﻣﺎﺳﺎی ﻣﺎﺭﺍ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻟﻮژ ٥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ گشت ﺯنی ﺩﺭ پاﺭک ﻣیکنیم ﻭ ﺑﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺁﺷﻨﺎ میﺷﻮﯾﻢ

روز چهارم

شنبه ۰۲/۰۹/۲۵

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ گشت کاﻣﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ پاﺭک ﯾکی ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﯾکی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ غنی پاﺭک ﻣﺎﺳﺎی ﻣﺎﺭﺍ می ﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ پاﺭک ﺑﺎ ﻟﻨﺪکروزﻫﺎی ﻫﺎی ﺭﻭﻑ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ می ﺭﻭﯾﻢ

روز پنجم

یکشنبه ۰۲/۰۹/۲۶

از پارک ملی ماسای مارا راهی دریاچه نیواشا می‌شــویم و در لــوژ بی نظیــــر ٥ ســــــتاره مـان (Naivasha Sopa) در اعماق پارک ملی اقــــامـت می کنیم.

روز ششم

دوشنبه ۰۲/۰۹/۲۷

پـس از صرف صبحانه فرصت خواهیم داشـت تـا به دریاچه برویم و دریاچه نیواشا و اسبان آبی اون رو ببینیم. بعد از گشت، در محوطه لـوژ گشـتی می‌زنیم. جالبه در محوطه این لـوژ می‌توانید گـورخرهـا، زرافـه‌هـا و واتـر بـاک‌هـا را از نزدیک ببینید و در کنارشان راه بروید.

روز هفتم

سه شنبه ۰۲/۰۹/۲۸

بعد از صبحانه به فرودگاه می رویم و از آنجا به سمت مومباسا پرواز می کنیم. ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺳﺎحلی ﺯﯾﺒﺎی ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ میﺷﻮﯾﻢ.

روز هشتم

چهارشنبه ۰۲/۰۹/۲۹

در این روز می‌تـوانید بـــه گشت اختیاری اسنورکلینگ در پـارک ملی دریایی مـومـباســـا بـپردازید و از دیدن ماهیـــان رنگــــارنگ و دلفین های اقیانوس هند لذت ببرید و یا بـازدید از بـافـت تـاریخی مـومـباسـا خـواهیم داشت و از شهـر سنگی و قلعه آن بازدید می‌کنیم. بــعد از ظهــر تــایم آزاد بـرای اســتفاده از امکانـات هتل مـانـند سـالـن مـاسـاژ، استخر و سالن ورزشی و یا قـدم زدن بر روی شن‌های سفید رنگ ساحـــل مومباســـا خواهـــیم داشـــت.

روز نهم

پنجشنبه ۰۲/۰۹/۳۰

بعد صبحانه به سمت نایروبی می رویم و از آنجا به سمت دوحه در ساعت ۱۷:۴۵ حرکت می‌کنیم. و ۲۳:۱۵ ﺑﻪ ﺩﻭﺣﻪ می ﺭﺳﯿــﻢ

روز دهم

جمعه ۰۲/۱۰/۰۱

ﺳﺎﻋﺖ ۷:۵۵ ﺍﺯ ﻗﻄﺮ ﺣﺮکت می‌کنیم ﺳﺎﻋﺖ ۱۰:۴۰ ﺻﺒﺢ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﻡ ﺑﻪ کنیا ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ می ﺭﺳﺪ

خدمات تور

 • اقامت در لوژ سوپرلوکس ٥ ستاره در نیواشا لوژ ۵ ستاره سوپر لوکس در ماسایی مارا هتل سوپرلوکس۵ ستاره در نایروبی
 • راهنمای تخصصی در کل برنامه
 • سافاری با ماشین های لندکروزر
 • بیمه مسافرتی تا سقف ٣٠٠٠٠ یورو
 • هزینه کلیه ورودیه ها طبق برنامه کلیه حمل و نقل ها طبق برنامه، هزینه پرواز رفت و برگشت نایروبی-مومباسا

نکات مهم تور

 • تمامی هزینه های برنامه های اختیاری به عهده مسافران است
 • تمام وعده های غذایی در طول روزهای سافاری بر عهده تور است و مجموعا ٧ وعده بر عهده مسافر است.
 • هزینه عوارض خروج و ویزای کنیا به مبلغ ٧٠ دلار با خود افراد است.
 • ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۰۰ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ پیش پرداخت ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ پرداخت می‌شود. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ کنسل کردن ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎبقی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ پرﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ کنترل پاسپورت ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﺁﻥ مبنی ﺑﺮ ٧ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ کشور ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﻔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
 • با توجه به ماهیت سفرهای طبیعت گردی، امکان بروز تغییراتی در برنامه به صلاح دید راهنما وجود خواهد داشت

موارد مورد نیاز

 • تی ﺷﺮﺕ، ﻟﺒﺎﺱ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ، ﯾک ﺩﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ گرﻡ، ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺷﻠﻮﺍﺭک، ﻣﺎﯾﻮ
 • ﻗﺮﺹ ﻣﺎﻻﺭﯾﺎ ﻣﻔﻠﻮکین ﯾﺎ کلوﺭﻭکین ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ٣ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی شخصی
 • ﺣﺪﺍﻗﻞ ٣٠٠ ﺩﻻﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ
 • چمدان ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ کوﻟﻪ پشتی

ﻣﺪﺍﺭک ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ

 • ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۰۰ ﺩﻻﺭ (ﻣﺎبقی ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭ کشور ﻣﻘﺼﺪ گرفته می‌شود.)

ﻣﺪﺍﺭک ﻭﯾﺰﺍ

 • اسکن صفحه اول پاسپورت (داشتن حداقل ۷ ماه اعتبار) اسکن عکسی ۶ در ۴

هزینه‌های سفر

هزینه تور:

2499 ﺩﻻﺭ

هزینه ویزای کنیا:

٧٠ ﺩﻻﺭ

هزینه پرواز:

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ پرواز ﻗﻄﺮی ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ

اطلاعات پرواز

پرواز رفت

چهارشنبه ۰۲/۰۹/۲۲

تهران 12:10 ب.ظ دوحه

چهارشنبه ۰۲/۰۹/۲۲

دوحه 6:35 ق.ظ نایروبی

پرواز برگشت

پنجشنبه ۰۲/۰۹/۳۰

نایروبی 5:45 ب.ظ دوحه

جمعه ۰۲/۱۰/۰۱

دوحه 7:55 ق.ظ تهران

قوانین و مقررات

 • If you follow a special diet, please inform our colleagues in this section.
 • Be sure to inform in case of allergies or specific diseases.
 • Due to the group travel, respect your time and the time of others and be on time, avoid risky movements.
 • In case of any unexpected event, the responsibility lies with the participant in this trip.
 • Although travel is generally designed for the well-being of travelers, for a variety of reasons some fellow travelers may be due to their personal circumstances; Climate factors, geographical location, altitude and …. Get sick. Please inform before and during the trip.
 • Due to the need to hold trips in local areas and the need for sustainable travel and not to create a cultural shock for local communities, we invite you to pay attention to how you cover during the trip.
 • Boom suggests that by providing handicrafts from different regions in travels, we can help the growth and development of the sustainability of indigenous communities.
 • We should consciously strive to preserve and sustain nature and not leave any traces of ourselves in nature, and even if we see garbage, collect it, nature is our home.
 • By attending this trip, the organizing team is allowed to use the pictures and videos taken for publication on social networks.
 • Due to the fact that the trips are adventurous and naturalistic, it may occur due to the environmental and local conditions and the challenges of the programs, such as differences in hours, meals and the implementation of specialized programs. Thank you for registering for these trips with an understanding of these conditions.

گالری تصاویر

اوووپس! نتوانستیم جای گذاری فرم شما را انجام بدیم.

@boom.eco 2022